ВітаСтар PK+S органо-мінеральне добриво майбутнього!

ВітаСтар

ВітаСтар РК+S – це бакова суміш висококонцентроване органо-мінеральне добриво з вмістом органічної речовини – 52,9%, та мінеральних Р2О5 – 35,9%, К2О – 18,5% та SO4 – 0,9 % на 1 кг бакової суміші.

ВітаСтар PK+S можна вносити:

  • під передпосівну культивацію, лущення, РТС;
  • при сівбі у рядок;

  • прикореневе підживлення на весні.

Ефективність внесення ВітаСтар PK+S при сівбі!

На ринку України є багато фосфоровмісних добрив: сульфоамофос, діамофос, нітрофоска, нітрофос, нітроамофоска, нітродіамофос, суперфоска, карбоамофос, карбоамофоска, метафосфат кальція, метофосфат амонія, поліфосфат амонія та інші. Основним складовим елементом фосфорного живлення у більшості цих добрив є аніон Н2РО42-, який поглинається рослинами із ґрунтового розчину. Протягом року аніон Н2РО42- переміщається у ґрунті на незначну відстань 0,8 – 1,0 см. Коефіцієнт використання фосфору з цих добрив відносно невеликий, оскільки не перевищує 30% від діючої речовини.

Основним недоліком таких добрив при внесенні у ґрунт є хімічне зв’язування аніона Н2РО42- у слаборозчинні сполуки – фосфати кальцію та магнію. Особливо швидко цей процес відбувається на карбонатних ґрунтах, а також у посушливих умовах, за яких карбонати кальцію та магнію переміщуються у верхні шари ґрунту. Також прискорюють цей процес поверхневий і нульовий обробітки ґрунту, які зараз набули широкого поширення у виробничих умовах на великих площах. У таких умовах, у разі удобрення сільськогосподарських культур твердими комплексними фосфоровмісними добривами, рухомий фосфор з добрив швидко зв’язується з ґрунтом, що призводить до зменшення його доступності для рослин.

Тому, рідкі комплексні добрива мають перевагу, які виготовлені на основі поліфосфорної/пірофосфорної кислоти або на основі монофосфата калію (з кислим рН), адже ці речовини  не мають вищезгаданих недоліків.

ВітаСтар PK+S Монофосфат калію (з кислим рН) або солі цих двох кислот не вступають у хімічну взаємодію з карбонатами кальцію та магнію. Тому і мають високий коефіцієнт засвоєння рослинами.

ВітаСтар РК+S бакова суміш виготовлена з монофосфата калія (з кислим рН) тому не вступають в реакцію з карбонатами кальцію та магнію. Засвоєння елементів живлення рослиною з бакової суміші становить 90 %. Кисла компонента частка частково перетворює нерухомі фосфати в ґрунті у доступні елементи для живлення культур.

Використання ВітаСтар РК+S під ярові культури.  Тукові добрива малоефективні при посіві під ярі культури, тому що ефективність сухих мінеральних добрив сильно залежить від своєчасності та кількості опадів, від періоду напіврозпаду гранули та діючої речовини. Якщо опади випадуть вже після формування кореневої системи рослини, то добриво не встигне розчинитись у ґрунті для підживлення рослини під час вегетаційного періоду.

 При внесенні органо-мінерального добрива ВітаСтар РК+S  в ґрунт, завдяки органічній складовій, підвищується чисельність мікроорганізмів «аборигенів», їх титр та життєздатність, підвищується температура ґрунту на 1,0-1,5°С (дає змогу раніше висіяти), прискорюється накопичення гумусу, поліпшується ефективність використання мінеральних добрив, що дозволяє зменшити внесення комплексних припосівних добрив.

Мінеральна складова бакової суміші ВітаСтар PK+S при внесенні в ґрунт є вже рідкою та доступною формою живлення для культур. Можна вносити з КАС або з карбамідом при висіві ярих культур. Цей агроприйом ефективно застосовувати в зоні недостатнього зволоження.

ВітаСтар РК+S під озимі культури. При посіві озимини з гранульованих добрив використовується культурою з осені: азот – 20 – 30%, фосфор – 8 – 10%, а решта їх – навесні. А ось фосфорна складова ВітаСтар РК+S вже в доступній для рослин формі та використовується на 27 – 30 % з осені, а органічна речовина та решта фосфору – навесні.

А ось ще одна перевага – це пролонгована дія ВітаСтар РК+S, ранньою весною, тому, що, при внесенні азотних добрив (КАС, селітра, карбамід) рано навесні, азот культурою споживається повільно, але впевнено, при температурі 0˚С…+2˚С, а фосфор з твердих добрив починає свою дію при температурі +8˚С (чіткого вікна від 5 – 6 днів), то органічна речовина не потребує температур вище +5˚С (відновлення вегетації), а поступово поглинається культурою при t=+2˚С. Такий спосіб живлення запобігає гибелі озимих культур при зимових відлигах та весняних приморозках максимально підтримуючи культуру та не використовуючи вже накопичені цукри на перезимівлю, а концентруючи їх на продуктивність.

Виробник рекомендує під передпосівну культивацію/лущення/РТС внести КАС (50 – 150 кг/га) + ВітаСтар РК+S (2 кг/га).

Бакова суміш ВітаСтар PK+S є дуже концентрованим препаратом, тому обов’язково необхідно приготувати маточний розчин: 1 кг бакової суміші легко розчиняється у 40 л води.

Доведено багатьма науковими установами, оптимальна доза внесення бакової суміші в дозі 2 кг/га, яка замінює по д.в. 8 кг/га N16P16K16 (за фізичною вагою 50 кг/га).

Переваги застосування ВітаСтар РК+S бакової суміші:

– ціна;

– можна вносити у рядок;

– не має у своєму складі токсичних для культур речовин;

– більш ефективно засвоюється рослинами, особливо у посуху;

– поживні речовини мають вже доступну форму для живлення культур;

– діюча речовина засвоюється на 87-91%;

– у разі недостатньої кількості вологи в ґрунті рослини отримують і додаткову кількість доступної вологи, яка не витрачається на розчинення гранули та діючої речовини з твердих добрив;

– при внесенні в ґрунт збільшується кількість рухомих фосфатів протягом вегетаційного періоду;

– бакова суміш не зв’язується у ґрунті катіонами Ca2+ та Mg2+;

– містить у своєму складі органічну речовину 52,9 % на 1 кг бакової суміші, яка має пролонговану дію;

– безперервно використовується культурою у 2 етапи: 1 – мінеральна частина; 2 – органічна речовина.

Особливості застосування

За добу, перед використанням, бакову суміш  необхідно поставити в тепле приміщення з температурою не нижче +18°С для кращого приготування маточного розчину.

ВітаСтар PK+S бакова суміш  сумісна з усіма зареєстрованими в Україні гербіцидами та агрохімікатами, але в кожному конкретному випадку слід перевіряти на сумісність.

Купити бакову суміш ВітаСтар PK+S

2 думки про “ВітаСтар PK+S органо-мінеральне добриво майбутнього!”

  1. Вітаю! Дякую за доступно викладену інформацію. Мені порекомендували звернути на нього увагу, тому що сусід використовує вже не перший рік і має гарні врожаї. Вже купили! Гарна компанія і гарний сервіс, все розповіли як застосовувати. Як там кажуть “РЕКОМЕНДУЮ”

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Кошик